Kontakt


Har du några frågor eller synpunkter rörande Brunnsgärdets Samfällighetsförening kontakta  Ordförande Lars Berge-Kleber, lars.bergekleber@gmail.com eller tel 070-312 74 54.Övriga kontaktmän:


Ekonomi

Sanna Lord, tel 070-488 73 73


Drift och underhåll garage

Magnus Bergman, tel 070-784 16 16