Drift och underhåll

Vissa gemensamma angelägenheter sköts av Brunnsgärdets samfällighetsförening.

Vissa gemensamma angelägenheter såsom fjärrvärme, varmvatten, sopor, yttre skötsel, snöröjning, garageunderhåll och kabel-TV sköts av Brunnsgärdets samfällighetsförening. Övriga angelägenheter som är relaterade till det egna radhuset ombesörjes av den enskilda fastighetsägaren.


Om fastighetsägare engagerar samfälligheten i ärenden som är av privat karaktär (t ex villacentraler eller elektriska garageportöppnare), debiteras en kostnad om 350.-/tim för varje påbörjad timme (minimidebitering 1 tim).AVTAL MED NEONOM AVSEENDE DRIFTSPROBLEM VÄRME

Samfälligheten har ett avtal med Neonom avseende driftsproblem med värmen. Neonom åtar sig att rycka ut alla dagar drygnet runt vid akuta problem, även gentemot enskilda fastighetsägare.

Timpris:600 kr vardagar, 900 kr vardagar övertid, 1050 kr helg samt reskostnad om 54 kr/mil. Fakturering sker till samfälligheten som i sin tur vidarefakturerar fastighetsägaren.

Neonom AB, tel 0587-133 60,  www.neonom.se

ORDNINGS

R E G  L E  R

Vi tillhör en samfällighet med gemensamma anläggningar och gemensam skötsel av undercentraler, garage, garageplaner, sophus m m. Det innebär att vi har ett gemensamt ansvar vilket gäller alla medlemmar för att vi ska uppnå bästa möjliga trivsel och ekonomi.

Läs mer här.

ERBJUDANDE

byte av värmeväxlare!

E:ON erbjuder alla boende inom Brunnsgärdets Samfällighetsförening ett fast pris för byte av sekundär-växlare för


Efter rotavdrag ca 25 000 kronor inkl moms.


I priset ingår följande:


* Demontering och borttransport av

  befintlig värmeväxlare.

* Leverans och montering av ny

   värmeväxlare.

* Erforderliga rör- och elarbeten.

* Montering av inomhusgivare ESM-10.

* Driftsättning av värmeväxlaren och

  dess styr- och reglerutrustning.

* 2 års garanti.


Vid beställnning uppge husbeteckning och personnummer.


Kontakta Lennart Vinefur, E.ON,
tel 076-133 59 97.