Driftsinformation boende.

Här kan du ladda ned dokument och få tips och råd om drift och underhåll av din fastighet.

Ladda ned dokument


Teknisk beskrivning Villacentrral Typ 803.206

Teknisk beskrivning Villacentral typ VX-S-20


Vanliga frågor


Jag ska flytta, är det något jag ska tänka på?

Du ska anmäla till Styrelsen vem den nya ägaren till fastigheten är.


Om fastighetsägare engagerar samfälligheten i ärenden som är av privat karaktär (t ex villacentraler eller elektriska garageportöppnare), debiteras en kostnad om 350.-/tim för varje påbörjad timme (minimidebitering 1 tim).AVTAL MED NEONOM AVSEENDE DRIFTSPROBLEM VÄRME

Samfälligheten har ett avtal med Neonom avseende driftsproblem med värmen. Neonom åtar sig att rycka ut alla dagar drygnet runt vid akuta problem, även gentemot enskilda fastighetsägare.

Timpris:600 kr vardagar, 900 kr vardagar övertid, 1050 kr helg samt reskostnad om 54 kr/mil. Fakturering sker till samfälligheten som i sin tur vidarefakturerar fastighetsägaren.

Neonom AB, tel 0587-133 60,  www.neonom.se

ERBJUDANDE

byte av värmeväxlare!

E:ON erbjuder alla boende inom Brunnsgärdets Samfällighetsförening ett fast pris för byte av sekundär-växlare för


Efter rotavdrag ca 25 000 kronor inkl moms.


I priset ingår följande:


* Demontering och borttransport av

  befintlig värmeväxlare.

* Leverans och montering av ny

   värmeväxlare.

* Erforderliga rör- och elarbeten.

* Montering av inomhusgivare ESM-10.

* Driftsättning av värmeväxlaren och

  dess styr- och reglerutrustning.

* 2 års garanti.


Vid beställnning uppge husbeteckning och personnummer.


Kontakta Lennart Vinefur, E.ON,
tel 076-13 59 97, lennart.vinefur@eon.se