Samarbetspartners

Följande  företag har föreningen avtal med.

Egeryds

Ekonomisk förvaltning


Eon

El, nät och fjärrvärme


Örebro kommun
Vatten och avfall


Awarn Security Sverige AB
Ronderande bevakning


Ute Mark och Miljö

Snöröjning av garageplanerna


Viby Maskin AB
Projekt utbyte fjärrvärme


FVB
Projekt utbyte fjärrvärme


ÅF-Infrastruktur AB
Projekt utbyte fjärrvärme


Comhem/Tele2

TV-kanaler


Roslagens rör

Tillsyn och service av undercentraler


Länsförsäkringar
Företagsförsäkring


Stadsnät/Kumbro
Installation av fiberOm fastighetsägare engagerar samfälligheten i ärenden som är av privat karaktär (t ex villacentraler eller elektriska garageportöppnare), debiteras en kostnad om 350.-/tim för varje påbörjad timme (minimidebitering 1 tim).AVTAL MED NEONOM AVSEENDE DRIFTSPROBLEM VÄRME

Samfälligheten har ett avtal med Neonom avseende driftsproblem med värmen. Neonom åtar sig att rycka ut alla dagar drygnet runt vid akuta problem, även gentemot enskilda fastighetsägare.

Timpris:600 kr vardagar, 900 kr vardagar övertid, 1050 kr helg samt reskostnad om 54 kr/mil. Fakturering sker till samfälligheten som i sin tur vidarefakturerar fastighetsägaren.

Neonom AB, tel 0587-133 60,  www.neonom.se

ERBJUDANDE

byte av värmeväxlare!

E:ON erbjuder alla boende inom Brunnsgärdets Samfällighetsförening ett fast pris för byte av sekundär-växlare för


Efter rotavdrag ca 25 000 kronor inkl moms.


I priset ingår följande:


* Demontering och borttransport av

  befintlig värmeväxlare.

* Leverans och montering av ny

   värmeväxlare.

* Erforderliga rör- och elarbeten.

* Montering av inomhusgivare ESM-10.

* Driftsättning av värmeväxlaren och

  dess styr- och reglerutrustning.

* 2 års garanti.


Vid beställnning uppge husbeteckning och personnummer.


Kontakta Lennart Vinefur, E.ON,
tel 076-133 59 97.