Att vara medlem i en samfällighet


När du bor på Brunnsgärdet är du medlem i en samfällighet som ansvarar för områdets garage, parkeringar, sophantering och sophus, underhållscentralerna och fjärrvärmen, vårt TV utbud samt städning och underhåll av våra gemensamma ytor och byggnader.

Du som medlem kan vara med och påverka samfällighetens arbete genom årsmötet som hålls i november varje år. Genom att bidra till arbetet i samfälligheten kan du hjälpa till att hålla vårt område trevligt samtidigt som vi gemensamt håller nere våra boendekostnader.
Ny i området?


Välkommen till Brunnsgärdet!

Vi hoppas du kommer trivas. Här finns ett välkomstbrev med information som kan vara bra att känna till:

Välkomstbrev.