Välkommen till Brunnsgärdet!

Brunnsgärdet är  ett populärt område att bo i för såväl unga som gamla, med närhet till t ex skola, daghem, affär, vårdcentral och restauranger. Ett lugnt och trivsamt område  med stora grönområden som ger en känsla av öppenhet. Brunnsgärdet ligger ca 4 km söder om Örebro centrum (5 min med bil, 15 min med cykel) och 2,5 km norr om Marieberg köpcentrum.


Brunnsgärdet bjuder även på:

    En pulkabacke för dom mindre.

    En tennisplan (som på vintern spolas till skridskobana).

    Fyra mindre lekparker utrustade med gungor och annan lekutrustning.

    Gratis gästparkering.

    Ett 2,8 km långt elupplyst friluftsspår i närliggande skogsparti.


Laddning av elbilar


Vi vill påminna om att det INTE är tillåtet att ladda elbilar via eluttagen i garaget.

Det är också högst olämpligt och farligt att ladda elbilar vid sina hus.

Elnätet är inte byggt för detta och det är helt enkelt en elsäkerhetsfråga.


Vid kommande årssstämma i november kommer förslag tas upp beträffande installation av två laddstolpar per gränd.

BEGRÄNSAD PARKERING 8/4 - 3/5


E.ON bygger ut och förstärker elnätet under våren och kommer därför gräva ner nya elledningar in i området.

Det innebär begränsad parkering på kommunens gator under perioden 8/4-3/5 gällande infarterna till Loka gränd, Vårby gränd samt Ramlösa gränd.


Alla berörda hushåll kommer att bli informerade av E.ON om planerade strömavbrott i samband med arbetet.