Samarbetspartners

Följande  företag har föreningen avtal med.

Ekonomi:


Borevision

Revisiontstjänster


Digitala Byrån

Ekonomisk förvaltning


Handelsbanken

Banktjänster och lån


Länsförsäkringar
Företagsförsäkring

Fjärrvärmeprojektet:


AFRY

Projektledningstjänster


FVB

Projekteringstjänster


Viby Maskin AB

Utbyte av sekundärnät fjärrvärme

Fastighet:


Awarn Security Sverige AB

Ronderande bevakning


Certego

Nycklar


Comhem/Tele2

TV-kanaler


Eon El

nät och fjärrvärme


Ecoguard

Fjärrvärmemätning


GarageportExperten

Gargareportar samt automatiska portöppnare


Roslagens värmemontage AB

Tillsyn och service av undercentraler


Stadsnät/Kumbro

Installation av bredbandslösning


Ute Mark och Miljö

Snöröjning av garageplanerna


Örebro kommun

Vatten och avfallOm fastighetsägare engagerar samfälligheten i ärenden som är av privat karaktär (t ex villacentraler eller elektriska garageportöppnare), debiteras en kostnad om 350.-/tim för varje påbörjad timme (minimidebitering 1 tim).AVTAL MED ROSLAGENS VÄRMEMONTAGE AB AVSEENDE DRIFTSPROBLEM VÄRME

Samfälligheten har ett avtal med Roslagens värmemontage AB avseende driftsproblem med värmen. Företaget åtar sig att rycka ut alla dagar drygnet runt vid akuta problem, även gentemot enskilda fastighetsägare mot gällande taxa.


Kontakta Roslagens värmemontages jourtelefon på tel: 079-074 69 96.


Byte av värmeväxlare!

Samfälligheten rekommenderar de boende som har en gammal värmeväxlare att byta till en ny i samband med fjärrvärmeuppdateringen på gränderna.


De aktörer som vi samarbetar med i arbetet med fjärrvärmen har oftast bra erbjudanden och god kunskap om våra system. Kontakta gärna dem för vidare rådgivning.


Kontakta B&W Rörservice AB för ett förmånligt pris vid byte av värmeväxlare.