Samarbetspartners

Följande  företag har föreningen avtal med.

Egeryds

Ekonomisk förvaltning


Eon

El, nät och fjärrvärme


Örebro kommun
Vatten och avfall


Awarn Security Sverige AB
Ronderande bevakning


Ute Mark och Miljö

Snöröjning av garageplanerna


Viby Maskin AB
Projekt utbyte fjärrvärme


FVB
Projekt utbyte fjärrvärme


ÅF-Infrastruktur AB
Projekt utbyte fjärrvärme


Comhem/Tele2

TV-kanaler


Roslagens värmemontage AB

Tillsyn och service av undercentraler


Länsförsäkringar
Företagsförsäkring


Stadsnät/Kumbro
Installation av fiberOm fastighetsägare engagerar samfälligheten i ärenden som är av privat karaktär (t ex villacentraler eller elektriska garageportöppnare), debiteras en kostnad om 350.-/tim för varje påbörjad timme (minimidebitering 1 tim).AVTAL MED ROSLAGENS VÄRMEMONTAGE AB AVSEENDE DRIFTSPROBLEM VÄRME

Samfälligheten har ett avtal med Roslagens värmemontage AB avseende driftsproblem med värmen. Företaget åtar sig att rycka ut alla dagar drygnet runt vid akuta problem, även gentemot enskilda fastighetsägare mot gällande taxa.


Kontakta Roslagens värmemontages jourtelefon på tel: 079-074 69 96.


Byte av värmeväxlare!

Samfälligheten rekommenderar de boende som har en gammal värmeväxlare att byta till en ny i samband med fjärrvärmeuppdateringen på gränderna.


De aktörer som vi samarbetar med i arbetet med fjärrvärmen har oftast bra erbjudanden och god kunskap om våra system. Kontakta gärna dem för vidare rådgivning.


Våra samarbetspartners är:

* Högbergs rör

* Eon