Kontakt


Har du några frågor eller synpunkter rörande Brunnsgärdets Samfällighetsförening kontakta  Ordförande

Malin Uhlán, malin.uhlan@brunnsgardet.se

tel 070-622 69 43Övriga kontaktpersoner:


Ekonomi

Leif Hörnell, leif.hornell@brunnsgardet.se

tel 070-203 64 82


Drift och underhåll garage

Micke Norén, felanmälan görs bäst via SMS.  

tel 0707649450