Sophantering

Soprum för hushållssopor och komposterbart avfall i anslutning till garagen.

Under 1998 byggdes soprum i anslutning till mittgaragen på varje gränd. Här finns kärl för hushållssopor och komposterbart avfall. Dessutom finns kärl för miljöfarligt avfall. Under 2012 byttes soprumsdörrarna ut mot slitstarka aluminiumdörrar.


Tidningar, kartonger, glas etc lämas vid kommunens sopsorteringsanläggningar, t ex

   vid Brunnsparkens parkering.

Gemensamma städdagar

De boende har ett gemensamt ansvar för underhåll av samfällighetens allmänna ytor.

Vår och höst har respektive grändombud till uppgift att sammankalla de boende på gränden till  en gemensam städdag. Man snyggar då upp i gemensamma rabatter vid parkeringen, beskär träd och buskar, sopar garagen, tvättar garageportar och genomför andra underhållsåtgärder på de ytor som ägs av Brunnsgärdets Samfällighetsförening. Detta brukar vara en trevlig tillfälle att umgås med

  sina grannar och som ofta avslutas med   

  korvgrillning eller fika.


                                                                                                                                                                 De hushåll som inte deltar på de fastställda

                                                                                     städdagarna belastas enligt stämmobeslut en

                                                                                     avgift i samband med årssavräkningen för

                                                                                     samfällighetsavgiften.

Vet du hur du ska sortera ditt avfall ?

Länk till Örebro kommuns  websida om  hur du ska sortera ditt avfall.


Behöver du en ny hållare för dina kompostpåsar, kan du få detta hos Örebro Kommun, tel kundtjänst 019-21 10 00.


Hitta din närmaste återvinningscentral!

Länk till Örebro kommuns  websida om  var du hittar närmaste återvinnings-central.