Styrelsen

Brunnsgärdets Samfällighet sköts av en styrelse på sex personer.


Brunnsgärdets Samfällighet sköts av en styrelse på sex personer. Adjungerade till styrelsen är områdets fastighetsskötare. Denna styrelse har sex protokollförda sammanträden per år. Till dessa sammanträden bjuds vid olika tillfällen även revisorer och kontaktpersoner in. Dessutom har styrelsen en separat träff med enbart kontaktpersonerna.


Det finns en kontaktperson på varje gränd.     

Dessa har hand om de två städdagar som

äger rum varje år samt en del andra skötselfrågor kring gränden och agerar

som närmaste kontaktperson till de boende på respektive gränd. Kontaktpersonerna kan t ex även ta uppfrågor och önskemål från de boende på styrelsemötet eller vid den separata träffen.


Dessutom äger i november varje år årsstämman rum. Årsstämman är föreningens högsta beslutande instans. Motioner som önskar tas upp på stämman ska vara inkomna till styrelsen senast den 30 september.

                                                                        Kontaktperson i styrelsen är ordförande Malin Uhlan, tel 070-622 69 43.

Om fastighetsägare engagerar samfälligheten i ärenden som är av privat karaktär (t ex villacentraler,elektriska garageportöppnare), debiteras en kostnad om 350.-/tim för varje påbörjad timme (minimidebitering 1 tim).

Styrelse 2021/2022

Malin Uhlan, ordförande

Sätra gränd 33, tel 070-622 69 43

Helena Löf, vice ordförande

Medevi gränd 47, tel 073-7166652

Leif Hörnell, kassör

Porla gränd 48, tel 070-2036482

Rickard Sahlqvist, sekreterare

Medevi gränd 13, tel 070-719 42 38

Paula Gratland Sastre, ledamot

Medevi gränd 12, tel 070-7194508

Fouad Ketari, ledamot

Loka gränd 38, tel: 070-288 33 41


Styrelsesuppleanter:

Gösta Andersson, Sätra gränd 1

Susanna Lövdahl, Ramlösa gränd 49

Maria Fromh, Porla gränd 42

Jonatan Lindquist, Sätra gränd 21

Ted Wentzel, Ronneby gatan 3

Johan Walter, Vårby gränd 22


Fastighetsskötare:

(TF) Fouad Ketari, Loka gränd 38, 

tel. 070-288 33 41Revisorer:

Magnus Lövdahl, Ramlösa gränd 49

Bo Magnusson, Ramlösa gränd 11


Valberedning:

Per-Håkan Andersson,
Medevi gränd 18, tel 070-619 30 82

Kontaktpersoner

Loka gränd:        Rune Larsson,

        Loka gränd 36


Ronnebygatan:  Hans-Owe Andersson,

                            Ronnebygatan 34


Ramlösa gränd: Bjarne Hemstad,

                            Ramlösa gränd 53
                            Susanna Löwdahl,
                            Ramlösa gränd 49


Porla gränd:       Maria Frohm,

                            Porla gränd 42


Sätra gränd:       Malin Uhlan,   

                            Sätra gränd 33


Vårby gränd:      Kristian Berge-Kleber

                            Vårby gränd 56


Medevi gränd:   Rickard Sahlqvist,

                            Medevi gränd 13