Styrelsen

Brunnsgärdets Samfällighet sköts av en styrelse på sex personer.


Brunnsgärdets Samfällighet sköts av en styrelse på sex personer. Adjungerade till styrelsen är områdets fastighetsskötare. Denna styrelse har sex protokollförda sammanträden per år. Till dessa sammanträden bjuds vid olika tillfällen även revisorer och kontaktpersoner in. Dessutom har styrelsen en separat träff med enbart kontaktpersonerna.


Det finns en kontaktperson på varje gränd.     

Dessa har hand om de två städdagar som

äger rum varje år samt en del andra skötselfrågor kring gränden och agerar

som närmaste kontaktperson till de boende på respektive gränd. Kontaktpersonerna kan t ex även ta uppfrågor och önskemål från de boende på styrelsemötet eller vid den separata träffen.


Dessutom äger i november varje år årsstämman rum. Årsstämman är föreningens högsta beslutande instans. Motioner som önskar tas upp på stämman ska vara inkomna till styrelsen senast den 30 september.

                                                                        

Om fastighetsägare engagerar samfälligheten i ärenden som är av privat karaktär (t ex villacentraler,elektriska garageportöppnare), debiteras en kostnad om 350.-/tim för varje påbörjad timme (minimidebitering 1 tim).

Styrelse 2023/2024

Styrelsen och fastighetsskötaren nås nu på nya telefonnummer.

Styrelsen: 0760-20 53 72, fastighetsskötaren: 0760‑28 60 16.


Det går inte alltid att få svar direkt, lämna då ett meddelande eller skicka ett sms med din fråga, så återkommer vi så snart som möjligt med svar.


Malin Uhlan, ordförande

Sätra gränd 33 

Leif Hörnell, kassör

Porla gränd 48

Rickard Sahlqvist, sekreterare

Medevi gränd 13

Fouad Ketari, ledamot

Loka gränd 38

Andreas Odelberg-Johnson, ledamot

Loka gränd 14


Andreas Svensson, ledamot

Loka gränd 7


Styrelsesuppleanter:

Gösta Andersson, Sätra gränd 1

Susanna Lövdahl, Ramlösa gränd 49

Johan Walter, Vårby gränd 22

Carolina Hart, Loka gränd 7

Olle Lundin, Porla gränd 51

Jennifer Ahlberg, Ramlösa gränd 43


Fastighetsskötare:

Andreas Svensson, Loka 7.

Josef Haglund, Vårby gränd 42


Fastighetsskötarna nås på:

0760‑28 60 16.

Det går inte alltid att få svar direkt, lämna då ett meddelande eller skicka ett sms med din fråga, så återkommer vi så snart som möjligt med svar.


Revisorer:

Magnus Lövdahl, Ramlösa gränd 49

Bo Magnusson, Ramlösa gränd 11


Valberedning:

Malin Cederblad Alm, Ramlösa gränd 48

Kontaktpersoner

Loka gränd:      Carolina Hart,

      Loka gränd 7


Ronnebygatan:  Hans-Owe Andersson,

                            Ronnebygatan 34


Ramlösa gränd:  Susanna Löwdahl,
                              Ramlösa gränd 49
                            


Porla gränd:       Carl Luth,

                            Porla gränd 11

                            Olle Lundin,

                            Porla gränd 51

                     

Sätra gränd:       Jasmine Bivi,   

                            Sätra gränd 52


Vårby gränd:      Kristian Berge-Kleber

                            Vårby gränd 56


Medevi gränd:   Rickard Sahlqvist,

                            Medevi gränd 13