Driftsinformation boende.

Här kan du ladda ned dokument och få tips och råd om drift och underhåll av din fastighet.

Ladda ned dokument


Teknisk beskrivning Villacentrral Typ 803.206

Teknisk beskrivning Villacentral typ VX-S-20


Vanliga frågor


Jag ska flytta, är det något jag ska tänka på?

Du ska anmäla till Styrelsen vem den nya ägaren till fastigheten är.


Om fastighetsägare engagerar samfälligheten i ärenden som är av privat karaktär (t ex villacentraler eller elektriska garageportöppnare), debiteras en kostnad om 350.-/tim för varje påbörjad timme (minimidebitering 1 tim).AVTAL MED ROSLAGENS VÄRMEMONTAGE AB AVSEENDE DRIFTSPROBLEM VÄRME

Samfälligheten har ett avtal med Roslagens värmemontage AB avseende driftsproblem med värmen. Företaget åtar sig att rycka ut alla dagar drygnet runt vid akuta problem, även gentemot enskilda fastighetsägare mot gällande taxa.


Kontakta Roslagens värmemontages jourtelefon på tel: 079-074 69 96.


Byte av värmeväxlare!

Samfälligheten rekommenderar de boende som har en gammal värmeväxlare att byta till en ny i samband med fjärrvärmeuppdateringen på gränderna.


De aktörer som vi samarbetar med i arbetet med fjärrvärmen har oftast bra erbjudanden och god kunskap om våra system. Kontakta gärna dem för vidare rådgivning.


Våra samarbetspartners är:

* Högbergs rör

* Eon