Drift och underhåll

Vissa gemensamma angelägenheter sköts av Brunnsgärdets samfällighetsförening.

Vissa gemensamma angelägenheter såsom fjärrvärme, varmvatten, sopor, yttre skötsel, snöröjning, garageunderhåll och kabel-TV sköts av Brunnsgärdets samfällighetsförening. Övriga angelägenheter som är relaterade till det egna radhuset ombesörjes av den enskilda fastighetsägaren.


Om fastighetsägare engagerar samfälligheten i ärenden som är av privat karaktär (t ex villacentraler eller elektriska garageportöppnare), debiteras en kostnad om 350.-/tim för varje påbörjad timme (minimidebitering 1 tim).AVTAL MED ROSLAGENS VÄRMEMONTAGE AB AVSEENDE DRIFTSPROBLEM VÄRME

Samfälligheten har ett avtal med Roslagens värmemontage AB avseende driftsproblem med värmen. Företaget åtar sig att rycka ut alla dagar drygnet runt vid akuta problem, även gentemot enskilda fastighetsägare mot gällande taxa.


Kontakta Roslagens värmemontages jourtelefon på tel: 079-074 69 96.

Byte av fjärrvärmesystem

Enligt enhälligt beslut på extra stämma den 31 augusti 2017 började vi under  2018 arbetet med att byta ut vårt gamla fjärrvärmesystem på Brunnsgärdet.


ORDNINGS

R E G  L E  R

Vi tillhör en samfällighet med gemensamma anläggningar och gemensam skötsel av undercentraler, garage, garageplaner, sophus m m. Det innebär att vi har ett gemensamt ansvar vilket gäller alla medlemmar för att vi ska uppnå bästa möjliga trivsel och ekonomi.

Läs mer här.

Byte av värmeväxlare


Samfälligheten rekommenderar de boende som har en gammal värmeväxlare att byta till en ny i  samband med fjärrvärmeuppdateringen på gränderna. 

Brunnsgärdets samfällighet sammarbetar med B&W Rörservice AB, Där ett mycket förmånligt erbjudande finns tillgänligt vid kontakt.