Vissa gemensamma angelägenheter såsom fjärrvärme, varmvatten, sopor, yttre skötsel, snöröjning, garageunderhåll och kabel-TV sköts av Brunnsgärdets samfällighetsförening. Detta belastar de boende via en samfällighetsavgift.


I januari, april. juli och oktober betalas en kvartalsavgift till samfällighetsföreningen. Det är en preliminär inbetalning för kommande period där avgifens storlek föreslås i budgeten och presenteras och bestäms vid

årsstämman. I januari ingår dessutom en samman- ställning för föregående års kostnader där skillnaden mellan inbetalda avgifter och verliga kostnader läggs

till eller dras iffrån.

                                                                         Man köper huset men tomten hyrs via en tomträttsavgäld. Många husägare har dock på senare år köpt loss sina tomter från kommunenVad händer med tomträtterna?

Den som bor med tomträtt ”hyr” marken runt sitt hus av kommunen och betalar tomthyra (tomträttsavgäld). Tomträtt infördes för drygt 100 år sedan, för att även de som inte hade råd att köpa mark skulle kunna bygga hus.


Tomträtternas hyra och möjlighet till friköpande har idag blivit en hett omdebatterad fråga. Anledningen är en kombination av kraftigt stigande marktaxeringsvärden och kommunernas beräkningsgrunder.


Läs vad Örebro kommun säger om friköpande av tomträtt.


Läs vad Villaägarnas Riksförbund säger.


Ekonomi

Vissa gemensamma angelägenheter betalas via en samfällighetsavgift.

Stadgar för

Brunnsgärdets samfällighetsförening